Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM (PI.CRM)

Bài cuối vào lúc 12/04/2013 16:34 được gửi bởi vpc.hcm. 0 bài trả lời.
 • vpc.hcm

  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM (PI.CRM)

  12/04/2013 16:34
  • Tham gia: 12/04/2013
  • Tổng số bài: 1

  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM (PI.CRM)

  CRM là một chiến lược quan trọng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên thông tin & tri thức. Mục tiêu của CRM là tối đa hoá giá trị của khách hàng thông qua việc xây dựng, phát triển và duy trì một tổ chức luôn định hướng vào khách hàng và thoả mãn khách hàng.

  Lợi ích của việc áp dụng:
  • Nâng cao nhận thức của các cán bộ nhân viên trong tổ chức về tầm quan trọng và vai trò của mỗi thành viên trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
  • Nắm bắt phương pháp và xây dựng các tiêu chí phân loại khách hàng.
  • Xây dựng các chiến lược thích hợp với từng loại đối tượng khách hàng nhằm duy trì có hiệu quả mối quan hệ với các khách hàng tốt nhất.
  • Tạo dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội dựa trên mối quan hệ bền vững với các khách hàng trung thành.
  • Nâng cao hình ảnh của tổ chức trong con mắt khách hàng và các bên đối tác thông qua việc từng bước xây dựng văn hoá định hướng khách hàng.
  Nguồn: www.vpc.vn
Trang:   1