Re: dich vu hau mai

Bài cuối vào lúc 24/08/2011 17:28 được gửi bởi haithuybd. 0 bài trả lời.
 • haithuybd

  Re: dich vu hau mai

  24/08/2011 17:28
  • Tham gia: 24/08/2011
  • Tổng số bài: 7
   Công ty tôi cũng đang sử dụng phần mềm mà mỗi lần máy chấm công có sự cố, goi điện thoại đến nhà cung cấp cần sự giúp đỡ mà họ cứ hẹn lần hẹn lượt mãi. Chẳng biết tính sao. Lúc đó cv của mình rối hết cả lên. Hi vọng các công ty cung cấp máy chấm công và phần mềm xem xét đến vấn đề này