Thông tin của: haithuybd

Tài khoản
Tên người dùng:

haithuybd

Thông tin cá nhân
Ngày tham gia: 24/08/2011
Tổng số bài: 7

Bài viết gần đây

  • Re: tính lương sản phẩm ( 25/08/2011 )
  •  uhm, thì mình thấy cũng khó. Nhiều khi mình là người tính lương, hiểu còn chưa hết, suy nghĩ mãi, huống chi là phần mềm do con người mình tạo ra, làm sao mà hiểu được chứ.mình nghĩ phần mềm chỉ...
  • tính lương sản phẩm ( 25/08/2011 )
  • Cho mình hỏi có phần mềm tiền lương tính chính xác được lương khoán sản phẩm không?
  • Re: Phần mềm quản lý online ( 25/08/2011 )
  •  bạn mua phần mềm bên nào thế/chi phí của phần mềm quản lý online có mắc không?chắc là cái đó cũng có nhiều tiện ích đặc biệt ha
  • Đăng ký nghỉ làm tại nhà ( 25/08/2011 )
  •  hi mọi người, tôi muốn hỏi, tôi bị bệnh hiện ở nhà không lên công ty để xin phép nghỉ được. Có phần mềm nào có thể đăng ký nghỉ vắng tại nhà cho cán bộ công nhân viên không? nhà tôi có sử dụng ...
  • Re: dich vu hau mai ( 24/08/2011 )
  •  Công ty tôi cũng đang sử dụng phần mềm mà mỗi lần máy chấm công có sự cố, goi điện thoại đến nhà cung cấp cần sự giúp đỡ mà họ cứ hẹn lần hẹn lượt mãi. Chẳng biết tính sao. Lúc đó cv của mình r...