Thông tin của: minhquang.fth

Tài khoản
Tên người dùng:

minhquang.fth

Thông tin cá nhân
Ngày tham gia: 26/08/2011
Tổng số bài: 1

Bài viết gần đây

  • pm quản lý online ( 29/08/2011 )
  •  Tôi muốn hỏi, tôi hiện đang tham khảo về phần mềm quản lý online. Hiện tại công việc bên Phòng nhân sự chúng tôi rất nhiều và cũng thường đi công tác bên ngoài,nhưng cv của ai thì người ấy làm,...