Thông tin của: hrhcm

Tài khoản
Tên người dùng:

hrhcm

Thông tin cá nhân
Ngày tham gia: 16/01/2012
Tổng số bài: 5

Bài viết gần đây

  • Re: Làm thế nào để tính công lương dễ dàng và ít tốn thời gian? ( 21/06/2012 )
  •  Tham khảo phần mềm sau  http://ehr.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-cac-phan-he-chuc-nang.htm. Customize theo yêu cầu của công ty. Giúp bạn giảm 70% công việc.
  • Re: Sự khác biệt của phần mềm quản lý online ( 16/01/2012 )
  • Phần mềm online thì chạy được trên môi trường internet nghĩa là nơi nào có môi trường mạng thì bạn kết nối được vào phần mềm, offline thì chạy nội bộ trong công ty.Tuy nhiên phần mềm nhân sự chạ...
  • Re: Đang nhập phần mềm ( 16/01/2012 )
  • Ban thử dùng phần mềm này, tính năng rất mở rộngADD: http://ehr.com.vn/dang-ky-su-dung-phan-mem-quan-ly-nhan-su.htm 
  • Re: Phần mềm quản lý nhân sự ( 16/01/2012 )
  • Tôi thấy trên trang này có phần mềm quản lý nhân sự khá hay, bạn lên đó đăng ký sử dụng xem sao? nếu tốt thì giới thiệu mọi người cùng sài.ADD: http://ehr.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-cac-phan-he-...
  • Re: Phần mềm quản lý nhân sự ( 16/01/2012 )
  • Tôi thấy trên trang này có phần mềm quản lý nhân sự khá hay, bạn lên đó đăng ký sử dụng xem sao? nếu tốt thì giới thiệu mọi người cùng sài.