Thông tin của: vpc.hcm

Tài khoản
Tên người dùng:

vpc.hcm

Thông tin cá nhân
Ngày tham gia: 12/04/2013
Tổng số bài: 1

Bài viết gần đây

  • Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM (PI.CRM) ( 12/04/2013 )
  • Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM (PI.CRM)CRM là một chiến lược quan trọng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên thông tin & tri thức. Mục tiêu của CRM là tối đa hoá giá tr...